Marketing

Schibsted Media Group

Oppdraget mitt hos Schibsted var å lage en film som skulle presentere Schibsteds globale samfunnsansvar med en arbeidsperiode på 2 mnd. Innenfor denne tidsperioden skulle jeg sette meg inn i det globale samfunnsansvaret og deretter finne en måte og formidle det på. 

Håndplukk

I samarbeid med skaperen av boken “håndplukk” har jeg laget en film for å illustrere opplevelsen av hva du kan forvente i boken.